Reunions amb les famílies d’ESO

Reunions amb les famílies d’ESO

26 de setembre, reunions amb les famílies de 1r i 2n d’ESO

pares eso 1 i 2

 

pares eso dossier

27 de setembre, reunions amb les famílies de 3r i 4t d’ESO

pares 3 i4

pares eso dossier