Avaluacions

Curs 2016 – 2017

Criteris d’avaluació i recuperació.  ESO i batxillerat.

ava-2eso-2016-17                           ava-2bat-2016-17