Avaluacions

Curs 2018 – 2019

Criteris d’avaluació i recuperació.

 ESO criteris ESO


Batxillerat.   criteris Bat