Avaluacions

Curs 2017 – 2018

Criteris d’avaluació i recuperació.  ESO i batxillerat.

(pendents d’aprovació els del curs 17/18)