Avaluacions

Curs 2017 – 2018

Criteris d’avaluació i recuperació.

 ESO criteris ESO


Batxillerat.   criteris Bat