Final del curs 2016-17. Curs 2017-18, informacions inicials