Horaris 2017 – 2018

Horaris de tots els grups, curs 2017 – 2018

    • Horaris i professorat dels grups d’ESO

Horaris de visites de les tutores i tutors de grup

Gràcies per demanar l’hora de visita per escrit o personalment.