La coral de l’Institut participa a la trobada de corals de ciutat vella al Palau