Licitació pública del contracte del Servei de Neteja de l’Institut

Licitació pública del contracte del Servei de Neteja de l’Institut

Data i hora d’obertura del Sobre C relatiu a la licitació del servei de neteja de l’Institut Ernest Lluch: 20 de març de 2018 a les 13:00 hores.
Data i hora d’obertura del Sobre B relatiu a la licitació del servei de neteja de l’Institut Ernest Lluch:
13 de març de 2018 a les 13:00 hores.
Licitació pública del contracte del Servei de Neteja de l’Institut Ernest Lluch
Termini: del 21 de febrer de 2018 a les 14:00 hores del 8 de març de 2018.
Anuncis i documentació: