Reunions de les famílies amb les tutores i tutors de grup

Reunions de les famílies amb les tutores i tutors de grup

Els dies indicats, es celebraran les reunions dels grups amb els tutors i tutores respectius, per a transmetre’ls la informació bàsica sobre el seu curs.

 

Dia:
Hora:
Curs: Programa: Document informatiu per a les famílies:
Dimecres 28 de setembre
18 h
1r de batxillerat
Rebuda 1r de batxillerat 
Batxillerat
Dimecres 28 de setembre 18.30 h
2n de batxillerat
Rebuda 2n de batxillerat  Batxillerat
Dijous 29 de setembre 18 h 3r d’ESO Rebuda de 3r
d’ESO
ESO
Dijous 29 de setembre 18.30 h
4t d’ESO Rebuda de 4t
d’ESO

ESO
Dimecres 5 d’octubre
18 h
1r d’ESO
Rebuda de 1r
d’ESO
ESO
Dimecres 5 d’octubre
18.30 h
2n d’ESO
Rebuda de 2n
d’ESO
ESO