Secretaria

Secretaria

Curs 2019-2020

Preinscripció Barxillerat

Presentació de sol·licituds

Del 14 al 21 de maig.

Horari de secretaria per presentar les sol·licituds:

  • De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00h
  • Dilluns i dimarts de 15:00 a 17:00h

 Sol·licitud de preinscripció: Preinscripció

Formats

  • En suport informàtic. Si es fa per internet, cal enviar-la, imprimir-la, signar-la i presentar-la al centre triat en primera opció, adjuntant la documentació.
  • Electrònica. Només cal presentar una còpia del resguard al centre demanat en primera opció en els casos en què calgui presentar documentació acreditativa dels criteris de prioritat.
  • En tots dos casos, cal fer arribar a la secretaria de l’Institut (o a consergeria) el full de tria de les matèries de modalitat. També es pot enviar al correu a8043462@xtec.cat indicant “Matèries de modalitat” al camp Assumpte.

Full de preinscripció 1r de Batx 2019-2020

-Full de preinscripció  2n de Batx 2019-2020

Enllaços d’interès

 

 

 

Preinscripció ESO 

Presentació de sol·licituds:

Del 29 de març al 9 d’abril

Horari de secretaria per presentar les sol·licituds:

De dilluns a divendres de 9:00 a 13:00h

Dilluns i dimarts de 15:00 a 17:00h

Sol·licitud de preinscripció:

Per internet o presencialment. Si es fa en suport informàtic, cal enviar-la, imprimir-la, signar-la i presentar-la al centre triat en primera opció, adjuntant la documentació.

Enllaços d’interès:

Calendari

Documentació i criteris de prioritat

Guia de la preinscripció

Normativa: RESOLUCIÓ EDU/452/2019, de 21 de febrer


Curs 2018-2019

Període de matrícula extraordinària de setembre

  • Alumnes de primer i segon de batxillerat i repetidors de 4t d’ESO.
  • Del 5 al 7 de setembre de 9:00 a 13:00 hores.

Matriculació de l’alumnat de 1r d’ESO de nova incorporació al centre.

A sota teniu els impresos de matriculació amb tota la informació i documents que cal omplir i portar.

Impresos matriculació de 1r d’ESO. Nova incorporació:Matriculació de l’alumnat de 4t d’ESO (repetidors)

Alumnat del centre

A sota teniu els impresos de matriculació amb tota la informació i documents que cal omplir i portar.

Impresos matriculació de 4t d’ESO, alumnat del centre, repetidors:Curs 2018-2019

Matriculació de l’alumnat de 2n, 3r i 4t d’ESO de nova incorporació al centre.

  • A sota teniu els impresos de matriculació amb tota la informació i documents que cal omplir i portar.

Impresos matriculació de 1r d’ESO. Nova incorporació:Curs 2018-2019

Matriculació de Batxillerat.

Tot l’alumnat de 1r i l’alumnat extern de 2n

Aquí teniu els impresos de matriculació amb tota la informació i documents que cal omplir i portar:Curs 2018-2019

Matriculació de Batxillerat.

2n de Batxillerat i repetidors de 1r de Bat. Alumnat del centre

Aquí teniu els impresos de matriculació amb tota la informació i documents que cal omplir i portar: Horari de secretaria

Horari habitual d’atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9:00 h a 13:00 h

.