Secretaria

Secretaria

Curs 2019-2020

Matriculació de l’alumnat de Batxillerat

ALUMNAT DEL CENTRE:   Del 1 de juliol al 8 de juliol de 9:00 a 13:00 hores segons calendari

ALUMNAT NOU: Del 9 al 15 de juliol de 9:00 a 13:00 hores segons calendari


ALUMNAT DEL CENTRE:

1r de Batxillerat amb el Graduat d’ESO

Dilluns 1 de juliol: Alumnes amb el primer cognom començat per A-B-C-D-E-F-G-H-I-J-K-L-
Dimarts 2 de juliol: Alumnes amb el primer cognom començat per M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-X-Y-Z
Dimarts 3 de juliol: Incidències

2n de Batxillerat amb un màxim de dues matèries pendents de 1r de Batxillerat i repetidors de 1r i 2n

Dijous 4 de juliol: Alumnes amb el primer cognom començat per A-B-C-D-E-F-G-H-I- J-K-L-M
Divendres 5 de juliol: Alumnes amb el primer cognom començat per N-O-P-Q-R-S-T-U-V-X-Y-Z
Dilluns 8 de juliol: Incidències


ALUMNAT NOU:

1r de Batxillerat amb el Graduat d’ESO

Dimarts 9 de juliol: Alumnes amb el primer cognom començat per A-B-C-D-E-F-G-H-I- J-K-L-M
Dimecres 10 de juliol: Alumnes amb el primer cognom començat per N-O-P-Q-R-S-T-U-V-X-Y-Z
Dilluns 15 de juliol: Incidències

2n de Batxillerat amb un màxim de dues matèries pendents de 1r de Batxillerat i repetidors de 1r i 2n

Dijous 11 de juliol: Alumnes amb el primer cognom començat per A-B-C-D-E-F-G-H-I- J-K-L-M
Divendres 12 de juliol: Alumnes amb el primer cognom començat per N-O-P-Q-R-S-T-U-V-X-Y-Z
Dilluns 15 de juliol: Incidències


DOCUMENTACIÓ ALUMNAT DE 1r I ALUMNAT EXTERN DE 2n:

Aquí teniu els impresos de matriculació de tot l’alumnat de 1r i l’alumnat extern de 2n amb tota la informació i documents que cal omplir i portar.DOCUMENTACIÓ ALUMNAT DE 2n I ALUMNAT REPETIDOR DE 1r I 2n:

Aquí teniu els impresos de matriculació de tot l’alumnat de 2n i l’alumnat repetidor de 1r i 2n  amb tota la informació i documents que cal omplir i portar.

 


 

 

Curs 2019-2020

Matriculació de l’alumnat de 1r d’ESO

(nova incorporació al centre)

Del 20 al 26 de juny de 9:00 a 13:00 hores segons calendari:

Dijous 20 de juny: Alumnes amb el primer cognom comença per A-B-C-D

Divendres 21 de juny: Alumnes amb el primer cognom comença per E-F-G-H-I-J-K-L

Dimarts 25 de juny: Alumnes amb el primer cognom comença per M-N-O-P-Q-R

Dimecres 26 de juny: Alumnes amb el primer cognom comença per S-T-U-V-W-X-Y-Z. Incidències

A sota teniu els impresos de matriculació amb tota la informació i documents que cal omplir i portar.

Impresos matriculació de 1r d’ESO. Nova incorporació:


Horari habitual d’atenció al públic:
de dilluns a divendres de 9:00 h a 13:00 h

.