Matriculació primer ESO curs 21-22

Benvolgudes famílies,

Benvinguts a l’INS Ernest Lluch. Aquí teniu les instruccions sobre el procés de matriculació del vostre fill/a a primer d’ESO.

Calendari de matriculació
La matriculació es farà del 14 al 18 de juny (inclòs).

Procediment
La documentació de la matriculació s’ha d’enviar per correu electrònic a: matriculacio@insernestlluch.cat

Procés de matriculació

PAS 1. Qüestionari 
Heu d’omplir aquest qüestionari en línia amb informació de contacte i sobre les vostres preferències del servei de menjador i de lloguer d’armariets (54 € anual).

PAS 2. Lliurament de la documentació de matrícula
Envieu a matriculacio@insernestlluch.cat la següent documentació signada, indicant en el camp Assumpte: Matrícula ESO1_COGNOMS NOM ALUMNE:

Documentació relativa a dades personals:

 • Fotocòpia DNI/NIE de l’alumne/a.
 • Fotocòpia dels DNI del pare i de la mare.
 • Fotocòpia de la targeta d’identificació sanitària (TIS) de l’alumne/a.
 • Fotocòpia del llibre de família.
 • Fotocòpia del carnet de vacunacions. Si no ha estat vacunat, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

Documentació complementària (adjunta al final d’aquesta pàgina)

 • Carta de compromís educatiu signada.
 • Fitxa de dades personals per a l’arxiu del centre.
 • Autorització per executar activitats fora del centre.
 • Autorització per publicar imatges amb finalitats educatives.
 • Ordre de domiciliació bancària signada. La quota d’ESO -108 € anuals- inclou les activitats i sortides realitzades durant el curs, material fungible i de biblioteca. El pagament es farà en un únic rebut que es carregarà a principis de curs).
 • Autorització al servei DELTIC Informàtica i Comunicació (permet consultar l’assistència al centre del fill/a a través d’internet).
 • Autorització per a l’ús de serveis i recursos digitals.

NOTA:
Podeu complimentar la documentació amb un programa d’edició de text, tot i que caldrà que imprimiu, signeu i escanegeu els documents que hagin de ser signats.

També podeu signar digitalment els documents si, un cop omplerts, els convertiu a format pdf  i els signeu amb un certificat digital reconegut per l’administració. D’aquesta forma us estalvieu escanejar els documents.

També us informem de les activitats extraescolars que organitza l’Associació Esportiva de l’Eixample, entitat amb qui tenim un acord de col·laboració en aquest àmbit.

Més endavant us informarem de les activitats de l’AMPA i sobre el procés de compra de llibres de text pel curs vinent.

Documentació a lliurar: