Tasques d’estiu 2018
Curs 2017 – 2018 TASQUES D’ESTIU (OBLIGATÒRIES I VOLUNTÀRIES) Criteris d’avaluació d’ESO, per a l’avaluació extraordinària de setembre (pdf) Feines d’estiu obligatòries i voluntàries per cursos i matèries: 1r d...
Llegir més