Estudis

Estudis

ESO

Etapa educativa que abasta els quatre cursos de l’Ensenyament Secundari Obligatori.

En el següent enllaç hi trobareu un document amb informació de caràcter pràctic (calendari, horaris d’atenció als pares de les tutories, normes de funcionament, etc).

Enllaç: ESO: document informatiu curs 2019-20

Batxillerat

L’oferta formativa de l’institut abasta l’ESO i el Batxillerat en les modalitats de Ciències i tecnologia i d’Humanitats i ciències socials.

Durant el curs vinent oferim la possibilitat de cursar una part del currículum de Batxillerat de la modalitat de Ciències Socials utilitzant l’anglès com a llengua vehicular (English BATX).

En el següents enllaços trobareu informació de caràcter pràctic (calendari, horaris d’atenció als pares de les tutories, normes de funcionament, etc.) del Batxillerat, així com la proposta de Batxillerat en anglès (English Batx).