Estudis

Estudis

ESO

Etapa educativa que abasta els quatre cursos de l’Ensenyament Secundari Obligatori.

Batxillerat

L’oferta formativa de l’institut abasta les modalitats de Ciències i tecnologia i d’Humanitats i Ciències socials.

Des de fa tres cursos, oferim la possibilitat de cursar una part del currículum de Batxillerat utilitzant l’anglès com a llengua vehicular (English BATX).

Batxillerat