Projectes

Projectes

STEM (Science Technology Engineering and Maths) mSchools – AppEducation

El projecte consisteix en la simulació i creació d’una empresa i el disseny i programació d’una app per a dispositius mòbils. L’aplicació ha d’ajudar a solucionar un dels reptes dels objectius sobre el desenvolupament sostenible de la UNESCO. Es fan servir aplicacions pel tractament d’imatges fixes, en moviment, diagrames, presentacions, i sons. També es té en compte la viabilitat econòmica dels projectes. Els materials d’aquesta proposta didàctica han estat patrocinats per la Fundació Mobile World Capital, dins del programa mSchools, en col·laboració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya

Coordinació: Lucía Ramis (coordinadora d’ESO i professora de tecnologia) i Carlos Rodríguez (professora de tecnologia)

Nivell: 4t d’ESO (informàtica)

STEM: Technovation Challenge

És un programa d’emprenedoria i tecnologia que pretén inspirar a les noies entre els 10 i 18 anys per a capacitar-les com a líders i innovadores, i fer-les més presents en l’àmbit TIC on les dones hi són minoritàries.  S’organitzen en grups de treball dirigides per una mentora TIC vinculada a la universitat. Fan visites comentades a empreses tecnològiques , i cada grup funciona com una empresa emergent (start-up) que dissenya i programa la seva App.

Coordinació: Lucía Ramis (coordinadora d’ESO i professora de tecnologia)

Nivell: 2n d’ESO (tecnologia)

STEM: Wisibilízalas

Aquest concurs pretén donar visibilitat a dones dedicades al camp de la tecnologia, per lluitar contra els estereotips que associen el treball en tecnologia amb el gènere masculi. Volem proporcionar miralls en qui reflectir-se a les noies per empoderar-les a ser allò que volen ser. L’alumnat ha de dissenyar i fer públic un lloc web on s’explica la trajectòria professional i humana de dones relacionades amb la tecnologia o les ciències  El curs 17-18, un grup d’alumnes van rebre el 1r premi atorgat per la UPF de Barcelona

Coordinació: Lucía Ramis (coordinadora d’ESO i professora de tecnologia)

Nivell: 4t d’ESO

STEM: Impulsem la robòtica

Amb la finalitat de donar a conèixer el programa impulsem la robòtica es fa cada any  la fira IRTCA (Impulsem la Robòtica Tecnologies Creatives a l’Aula). És tracta de la fira de projectes escolars en l’àmbit tecnològic més important de Catalunya. Els alumnes conceben i desenvolupen els projectes tecnològics autònomament, segons els seus interessos i objectius. Durant la fira, que no premia els projectes, ja que es vol evitar la competitivitat entre l’alumnat, els mateixos alumnes presenten als visitants les seves creacions. Els projectes es basen en la programació, ús de sensors, motors, llums, sons, etc. en l’entorn Arduino. Vídeos dels projectes dels alumnes de l’institut

Coordinació: Marc Avià (professor de tecnologia)

Nivell: 4t d’ESO (tecnologia)

STEM: mSchools Scratch Challenge

És una proposta didàctica modular centrada en el desenvolupament del pensament computacional a l’aula mitjançant l’aprenentatge del llenguatge de programació lliure Scratch. Permet desenvolupar l’ensenyament creant històries interactives, simulacions, jocs i animacions, així com a compartir les creacions online. Té l’objectiu de promoure les competències digitals i desenvolupar el pensament creatiu i el treball col·laboratiu entre els més joves. La proposta s’estructura en sis mòduls, que evolucionen seqüencialment en complexitat, formats cadascun per 12 sessions d’una hora. Cada mòdul planteja un repte que els alumnes hauran de resoldre de forma progressiva i treballant en grup.

El curs 18-19, un equip del nostre centre va ser classificat per a la trobada final amb el projecte Existim!

Coordinació: Lucía Ramis (coordinadora d’ESO i professora de tecnologia)

Nivell: 2n d’ESO

STEM: Programa AQUÍ STEM

El programa AQUÍ STEAM està impulsat per la UPC per tal d’atraure talent femení als estudis de tecnologia i enginyeria entre noies d’entre 9 i 14 anys. Aquesta iniciativa se suma a diferents estratègies que promou la Universitat, en el marc del III Pla d’Igualtat de Gènere, encaminades a aprofitar el talent de les dones i corregir els biaixos de gènere.

Des de l’institut el projecte es realitza amb l’alumnat de 2n d’ESO i es treballa des de les matèries de tutoria i CiVE. Projectem aquesta activitat de manera transversal a través de la recerca de solucions a problemes existents, i la proposta de respostes a través de coneixements cientificotecnològics que poden desenvolupar els alumnes, tot aportant l’exemple de dones que han tingut i tenen un paper important a la ciència i a
la tecnologia en aquests àmbits.

Coordinació: Carolina Martínez (professora de física i química i coordinadora de la biblioteca)

Nivell: 2N d’ESO

Anglès: estudiants americans voluntaris per practicar l’anglès

L’institut té un acord amb CIEE Barcelona Study Center per oferir-nos alumnes universitaris de diferents llocs d’Estats Units que estan a Barcelona cursant un quadrimestre i han de fer un voluntariat no remunerat. Aquests estudiants venen una o dos hores setmanals per proporcionar als nostres alumnes l’oportunitat de posar en pràctica els seus coneixements d’anglès i alhora aprendre’n sobre la cultura i estil de vida americans.

Coordinació: Pep Garcia (cap del departament de llengües estrangeres)

Nivell: De 1r a 4t d’ESO

Anglès: certificat oficial B2 d’anglès (First Certificate)

L’Institut Ernest Lluch es va inscriure el curs 17-18 al Programa Experimental de suport a la certificació de coneixements de llengües estrangeres amb excel·lents resultats. Aquest programa ens permet tenir un nombre de places reservades per tal que l’alumnat que ho desitja es pugui matricular a les proves lliures B2 de l’EOI (L’equivalent al Cambridge First Certificate, segons el Marc europeu comú de referència per a les llengües-MECR). L’examen avalua i certifica el nivell d’anglès de les quatre destreses lingüístiques, és a dir, expressió oral i escrita, comprensió oral i escrita.

Coordinació: Pep Garcia (cap del departament de llengües estrangeres)
Nivell: ESO i batxillerat

Camp d’aprenentatge de música

L’alumnat de l’Institut participa al Camp d’aprenentatge de música Pau Casals, on es fa un enregistrament i es descobreixen les tècniques que s’utilitzen. També dissenyen la portada del seu CD i es fan activitats relacionades amb l’ acústica. A més, es visita la vil·la de Pau Casals, descobrint la seva vida, tant l’aspecte humà com en el musical.

Enllaç: http://www.cdapaucasals.com/enregistraments/

Coordinació: Marga Hernández (cap del departament de música)

Nivell: 2n d’ESO

Audiència pública de Barcelona

Espais de diàleg i intercanvi d’idees que ajuden als nois i noies a entendre l’avui i fer propostes per al demà. L’audiència Pública és una forma de participació a través de la qual l’alumnat de 6è de primària, secundària, batxillerat i educació especial, fan propostes a l’Ajuntament de Barcelona. D’aquesta manera, la ciutat dóna veu als ciutadans i ciutadanes més joves i els permet educar-se en la pràctica de la participació cívica.

Enllaç: http://ajuntament.barcelona.cat/educacio/ca/audiencia-publica-de-nois-i-noies

Coordinació: Gemma Cobos (tutora de l’aula d’acollida)

Nivell: aula d’acollida

Formació en primers auxilis

L’alumnat de l’institut rep una formació bàsica en primers auxilis per part d’infermeres del Centre d’assistència Primària Manso, dins la matèria d’educació física.

Coordinació: Sònia Marcet (cap del departament d’educació física)

Nivell: ESO i batxillerat

Matemàtiques diferents

Projecte que promou la participació en competicions matemàtiques en que els problemes que es plantegen i els mètodes per resoldre’ls s’allunyen de les matemàtiques més acadèmiques. La preparació per a les proves Cangur (proves individuals organitzades per la Societat Catalana de Matemàtiques) s’inicia a 1r d’ESO i es continua fins a 2n de batxillerat. També s’estimula la participació en proves per equips proposades per la SCM: Problemes a l’Esprint (en línia) i Copa Cangur. Els alumnes de 1r i 2n d’ESO participen al concurs Fem Matemàtiques que organitza la Federació d’Entitats per a l’Ensenyament de les Matemàtiques a Catalunya, el concurs es desenvolupa en diverses fases, amb proves per grups i individuals classificatòries per a la fase següent.

Enllaç: http://www.cangur.org/

Enllaç: http://feemcat.org/

Coordinació: Maribel Barrionuevo (cap del departament de matemàtiques)

Nivell: tots els cursos

Debat i oratòria

L’institut fomenta l’ús de la paraula entre els estudiants com a eina de comunicació, recerca d’informació i reflexió amb el format de presentacions (oratòria) i d’enfrontaments dialèctics (debat).

Individualment o en grup, buscar informació sobre temes prèviament triats, sintetitzar-la i organitzar-la permet als alumnes desenvolupar les seves capacitats de reflexió i anàlisi; i, en paral·lel, aprofundir en continguts diversos, temes polèmics i d’actualitat relacionats amb la ciència, la història, l’art, la filosofia o l’ètica. el debat i l’oratòria permeten, també, implementar i millorar les competències comunicatives: el desenvolupament de discursos, l’argumentació, l’ús de fonts, la projecció de la veu, la comunicació no verbal, la por escènica, el llenguatge inclusiu o el treball en equip, elements tots ells que juguen un paper fonamental a l’hora de transmetre un missatge. L’alumnat pot realitzar l’activitat a 2n o 3r d’ESO com a matèria optativa, a 4t d’ESO i batxillerat en un taller en horari extraescolar i a través de la participació a la Lliga de debat de secundària de la Xarxa Vives.

Coordinació: Juan Ferrero (professor de llengua i literatura castellana) i Imma Morente (coordinadora de batxillerat i professora de llengua i literatura castellana)

Escacs

L’institut promou l’interès i la descoberta d’activitats extracurriculars que potencïin el rendiment intel·lectual i la sociabilització entre l’alumnat. Els escacs com a eina per millorar la concentració, la disciplina i la planificació s’ofereix com a assignatura optativa a 1r d’ESO. També s’organitza un torneig annual obert a tot l’alumnat.

Coordinació: Juan Ferrero (professor de llengua i literatura castellana)

Projecte Presents

Projecte d’intercanvi generacional que duen a terme alumnes de 3r d’ESO i persones de la tercera edat del barri, en el que participa el Centre d’Assistència Primària Manso. Un grup de persones de la tercera edat venen dos dies a la setmana a l’institut per dur a terme un seguit d’activitats amb els alumnes, des de condicionament físic a la descoberta de les noves tecnologies. Els alumnes reben una formació prèvia per part de les infermeres que assisteixen a les sessions.

Coordinació: Marta Salazar (professora del departament d’educació física)

Nivell: 3r d’ESO

Projecte d’educació emocional

Programa d’educació i salut emocional desenvolupat dins el marc de les tutories que consisteix en un conjunt de tallers i dinàmiques dutes a terme per l’Equip SEER en col·laboració amb els tutors de cada curs. La finalitat és promoure la salut i l’educació emocional dels nostres alumnes: promoure el benestar emocional, l’autoestima, la confiança en les pròpies capacitats, el respecte, la tolerància, la relació entre iguals, la comunicació assertiva, el respecte, i educar a l’alumnat com un agent actiu en la prevenció i la denúncia de l’assetjament escolar i les relacions abusives. També es treballen continguts relacionats amb l’aprenentatge com l’autoorganització, la responsabilitat i la gestió de l’estrès.

Enllaç al web de SEER: https://salutieducacioemocional.com/ca/

Coordinació: Lucía Ramis (coordinadora d’ESO)

Projecte de vida professional

A 4t d’ESO, entre altres accions d’orientació acadèmica, es realitza el Projecte de vida professional que té com a finalitat orientar als alumnes en l’elecció del seu futur acadèmic i professional a través d’un conjunt d’activitats d’autoconeixement i d’aprofundiment en les diverses vies acadèmiques i professionals.

Enllaç: https://treball.barcelonactiva.cat/porta22/es/joves/projecte-pro-vp.do

Coordinació: Lucía Ramis (coordinadora d’ESO)

Programa: Visc, convisc, participo

Projecte organitzat pel Consell de la Joventut de Barcelona dirigit als alumnes de 3r d’ESO que té per objectiu promoure la participació activa de l’alumnat com a eina d’aprenentatge i com a mecanisme amb capacitat d’incidència i transformació de l’entorn. S’expliquen les diferents vies de participació de l’alumnat en els centres educatius així com les vies de participació fora del centre, posant especial èmfasi en el teixit juvenil de l’entorn.

Nivell 3r d’ESO

Coordinació: Lucía Ramis (coordinadora d’ESO)

 

Club de lectura augmentada

El programa és una de les accions previstes en el Pla municipal de lectura i del Pla de lectura de l’institut.

És un programa en el qual hi participen l’Institut de Cultura de Barcelona, el Consorci de Biblioteques de Barcelona i el Consorci d’Educació de Barcelona.

Vol ser una eina de promoció de la lectura amb la qual fer arrelar entre els joves la idea que la lectura pot esdevenir un fet recordable i, consegüentment, un fet recuperable.

A la dinàmica habitual dels clubs de lectura, lectura d’un llibre i comentari en l’aula, es  sumen les propostes de lectura augmentada: visita o activitat al voltant d’un escenari o element representatiu del text llegit, i trobada amb l’autor.

A través de la lectura els alumnes de 3r d’ESO poden desenvolupar les competències orientades a millorar la capacitat de pensament crític, així com a fomentar la consciència a través de manifestacions artístiques com la literatura i l’evolució del pensament sobre els valors amb relació a la noció d’ésser humà, les relacions humanes, la natura, la ciència i la tècnica.

Coordinació: Carolina Martínez (professora de fìsica i química i coordinadora de la biblioteca)

Nivell: 3r d’ESO