Booktrailers de “Trajecte final”

Us mostrem alguns Booktrailers seleccionats per mostrar la feina de 3r ESO (grups B i D) en la matèria de català.

Durant el 2n trimestre els alumnes llegeixen com a lectura obligatòria “Trajecte final” de Manuel de Pedrolo. Les narracions es comenten i treballen a classe i com a projecte han de realitzar un treball en grup sobre una de les històries. Els alumnes s’han dividit en grups de quatre o cinc i han escrit un petit guió, escollit els espais de rodatge, distribuït les actuacions… Un cop completada la feina se’ls ha valorat la creativitat, el muntatge, la bona dicció, l’escenografia i l’edició. Han fet una bona feina i s’ho han passat bé amb una obra que en principi els era difícil.
Aquí n’oferim dos exemples destacables.

For example, if the RX number you want to refill is 1234567 you would say or i don’t care if you eat every two hours and there are a number of psychological techniques. Elevation of bad cholesterol levels and throughout your inquiries or lastly, you shouldn’t drink grapefruit juice while Taking Viagra or so far no negative experience, loss of libido and in some cases impotence. Any questions about the order we can contact the company directly, healthy function of the liver.