Calendari d’exàmens finals (1r Batx) i extraordinaris (ESO i 2n Batx)

Calendari d’exàmens finals (1r Batx) i extraordinaris (ESO i 2n Batx)

Les proves extraordinàries d’ESO (i la corresponent avaluació extraordinària) s’han avançat al mes de juny, al final del període lectiu, seguint l’Ordre del Departament d’Educació publicada al DOGC el 26 de març de 2019.

En conseqüència, només hi haurà exàmens de setembre (i la corresponent avaluació extraordinària) per a l’alumnat de 1r de Batxillerat que no hagi superat l’avaluació ordinària del juny.
examens