L’institut tindrà una planta fotovoltaica a la coberta

L’institut tindrà una planta fotovoltaica a la coberta

L’institut disposarà d’una instal·lació de generació d’energia fotovoltaica de 25 kW de potència nominal. La instal·lació s’ubicarà a la coberta de la tercera planta de l’edifici i permetrà autogenerar una part dels 9000 kWh d’energia elèctrica mensual consumida al centre (l’equivalent a unes 30 llars). La planta permetrà, a banda d’un estalvi econòmic, no dependre exclusivament de les grans companyies de subministrament elèctric i en conseqüència, augmentar-ne l’autonimia energètica.

L’Ajuntament de Barcelona serà la propietària de la instal·lació i qui s’encarregarà de l’execució, el control de qualitat de l’obra i d’una eventual explotació dels excedents elèctrics generats. El projecte s’emmarca en el Programa d’impuls a la generació d’energia solar a Barcelona, que té com a objectius reduir l’impacte ambiental derivat del consum i la generació d’energia, garantir els subministraments bàsics a la ciutadania, així com augmentar l’autonomia energètica de la ciutat.

Les obres s’iniciaran durant la tercera setmana de novembre i acabaran al març de l’any 2021.

Podeu accedir a la notícia al web de l’ajuntament de Barcelona que en parla.