Oferta inicial de places curs 2020-21


Podeu consultar l'oferta inicial de places pel curs 2020/21 al 
Mapa escolar de la preinscripció curs 2020/21: http://mapaescolar.gencat.cat