Projecte Tot Dansa

Projecte Tot Dansa

TOT DANSA és un projecte organitzat per l’Institut d’Educació de l’Ajuntament de Barcelona, el Mercat de les Flors i l’Institut del Teatre, tres institucions que treballen conjuntament amb un objectiu comú: Fer realitat un procés educatiu, creatiu i artístic que culminarà el 6 de juny del 2019 a la Sala MAC del Mercat de les Flors. Es tracta d’un projecte educatiu de ciutat que té com a objectiu principal fomentar i donar a conèixer la dansa contemporània, per incloure els seus valors i beneficis  en l’oferta educativa dels instituts públics de secundària i batxillerat, de la ciutat de Barcelona. El Projecte es farà també el curs vinent.