25 de setembre, reunions amb les famílies de batxillerat