Activitat Ciència i Tecnologia al Tibidabo

Activitat Ciència i Tecnologia al Tibidabo

Els alumnes de 3r d’ESO han fet durant el mes de novembre l’activitat Ciència i Tecnologia al Tibidabo, organitzada pel departament de Tecnologia. Aquesta activitat ha permès els alumnes aprofundir en els seus coneixements relatius a conceptes físics associats al funcionament de les atraccions (tipus de moviments, forces, etc.) així com als conceptes tecnològics implicats (materials, estructures i mecanismes).

Després de les explicacions de cada atracció i de respondre les qüestions plantejades, els monitors han posat en funcionament l’atracció i el grup d’alumnes hi ha pujat.