Jornades d’aprenentatge i prevenció: fomentant un entorn segur i respectuós a l’ESO

Jornades d’aprenentatge i prevenció: fomentant un entorn segur i respectuós a l’ESO

Aquesta setmana, els estudiants de l’ESO han tingut l’oportunitat de participar en una sèrie de xerrades proposades per agents de la Guàrdia Urbana, com es detalla en els plans d’acció tutorial de cada curs. Aquestes sessions han estat dissenyades per abordar temes rellevants i importants per al benestar dels alumnes i la seva comunitat.

Per als alumnes de 1r i 4t d’ESO , s’ha centrat en la importància de les “Pantalles segures”. Aquesta xerrada ha proporcionat estratègies i consells sobre com navegar de manera segura a través de les xarxes socials i altres plataformes en línia, destacant la necessitat de protegir la seva privadesa i evitar els perills potencials associats amb un ús irresponsable de la tecnologia.

El grup de 2n d’ESO ha participat en una sessió sobre “Violència de gènere”, que ha posat de manifest la importància de la igualtat de gènere i el respecte mutu dins de les relacions. S’han discutit els diferents tipus de violència de gènere, així com les estratègies per identificar-los i lluitar contra ells, fomentant un entorn segur i respectuós per a tothom.

Pel que fa als alumnes de 3r d’ESO, s’ha tractat el tema de “Alcohol i drogues”. Aquesta xerrada ha abordat els riscos associats amb el consum d’alcohol i substàncies il·lícites, destacant la importància de prendre decisions informades i responsables sobre la seva salut i benestar. S’han proporcionat recursos i suport per aquells que puguin necessitar ajuda amb problemes relacionats amb l’abús de substàncies.

En resum, les xerrades de la Guàrdia Urbana han estat una oportunitat valuosa per als estudiants de l’ESO per aprendre sobre temes rellevants i adquirir habilitats i recursos per navegar amb èxit en la seva vida personal i comunitària. Aquestes sessions no només han informat, sinó que també han promogut la seguretat, el respecte i el benestar entre els joves.