L’alumnat de l’aula d’acollida al mercat de sant Antoni

L’alumnat de l’aula d’acollida al mercat de sant Antoni

El grup d’aula d’acollida va realitzar una sortida al mercat de Sant Antoni, en el marc del treball de síntesi que es realitza durant la darrera setmana del curs.

Fotos

AA al mercat de sant Antoni (1)