Matriculació BATX2 curs 21-22

Benvolgudes famílies,

Aquí teniu les instruccions sobre el procés de matriculació del vostre fill/a segon de Batxillerat (alumnes que aquest curs han cursat BATX1 al centre).

Calendari de matriculació
El lliurament de documentació es farà del 12 al 16 de juliol (inclòs).

Procediment
La documentació de la matriculació s’ha d’enviar per correu electrònic a: matriculacio@insernestlluch.cat

Procés de matriculació

PAS 1. Qüestionari 
Heu d’omplir aquest qüestionari en línia de confirmació de plaça, informació de contacte i en relació al servei de lloguer d’armariets (54 € anual).

PAS 2. Lliurament de la documentació de matrícula
Envieu a matriculacio@insernestlluch.cat la següent documentació signada, indicant en el camp Assumpte: Matrícula BATX2_COGNOMS NOM ALUMNE:

  • Comprovant de pagament de la quota (pagament únic de 108 € per a cobrir les sortides realitzades durant el curs i el material fungible).
  • OPCIONAL. Comprovant de pagament del servei d’armariets (pagament únic de 54 €) en cas que us interessi aquest servei opcional.

Us adjuntem els fulls de pagament de la quota i del servei d’armariets amb les instruccions necessàries per fer el pagament.

Si teniu qualsevol dubte, podeu enviar un missatge a secretaria@insernestlluch.cat.

 

Documentació a lliurar: