Matriculació BATX1 curs 21-22

Benvolgudes famílies,

Aquí teniu les instruccions sobre el procés de matriculació del vostre fill/a primer de Batxillerat (alumnes que aquest curs han cursat ESO4 al centre).

Calendari de matriculació
El lliurament de documentació es farà del 5 al 9 de juliol (inclòs).

Procediment
La documentació de la matriculació s’ha d’enviar per correu electrònic a: matriculacio@insernestlluch.cat

Procés de matriculació

PAS 1. Qüestionari 
Heu d’omplir aquest qüestionari en línia amb informació de contacte i en relació al servei de lloguer d’armariets (54 € anual).

PAS 2. Lliurament de la documentació de matrícula
Envieu a matriculacio@insernestlluch.cat la següent documentació signada, indicant en el camp Assumpte: Matrícula BATX1_COGNOMS NOM ALUMNE:

Documentació relativa a dades personals:

 • Fotocòpia DNI/NIE de l’alumne/a.
 • Fotocòpia de la targeta d’identificació sanitària (TIS) de l’alumne/a.
 • Fotocòpia del llibre de família.

Documentació complementària (adjunta al final d’aquesta pàgina)

 • Carta de compromís educatiu signada.
 • Fitxa de dades personals per a l’arxiu del centre.
 • Autorització per realitzar activitats fora del centre.
 • Autorització per publicar imatges amb finalitats educatives.
 • Comprovant de pagament de la quota de BATX. La quota -108 € anuals- inclou les activitats i sortides realitzades durant el curs, material
  fungible i de biblioteca i l’assegurança escolar obligatòria).
 • Autorització al servei DELTIC Informàtica i Comunicació (permet consultar l’assistència al centre del fill/a a través d’internet).
 • Autorització per a la sortida del centre a l’hora de l’esbarjo.
 • OPCIONAL. Comprovant de pagament del servei d’armariets (pagament únic de 54 €) en cas que us interessi aquest servei opcional.

NOTA:
Podeu complimentar la documentació amb un programa d’edició de text, tot i que caldrà que imprimiu, signeu i escanegeu els documents que hagin de ser signats.

També podeu signar digitalment els documents si, un cop omplerts, els convertiu a format pdf  i els signeu amb un certificat digital reconegut per l’administració. D’aquesta forma us estalvieu escanejar els documents.

També us informem que l’Associació Esportiva de l’Eixample, entitat amb qui tenim un acord de col·laboració, ofereix un programa d’activitats extraescolars.

Documentació a lliurar: