Matriculació d’ESO4 curs 21-22 (alumnat nou al centre)

Benvolgudes famílies,

Benvinguts a l’INS Ernest Lluch. Aquí teniu les instruccions sobre el procés de matriculació del vostre fill/a quart d’ESO.

Calendari de matriculació
La matriculació es farà del 28 de juny al 2 de juliol (inclòs).

Procediment
La documentació de la matriculació s’ha de presentar ala secretaria del centre en les dates establertes (horari d’atenció al públic, de 9h a 13 h).

DOCUMENTACIÓ A LLIURAR:

Documentació relativa a dades personals:

 • Fotocòpia DNI/NIE de l’alumne/a.
 • Fotocòpia dels DNI del pare i de la mare.
 • Fotocòpia de la targeta d’identificació sanitària (TIS) de l’alumne/a.
 • Fotocòpia del llibre de família.
 • Fotocòpia del carnet de vacunacions. Si no ha estat vacunat, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

Documentació complementària (adjunta al final d’aquesta pàgina)

 • Carta de compromís educatiu signada.
 • Fitxa de dades personals per a l’arxiu del centre.
 • Autorització per executar activitats fora del centre.
 • Autorització per publicar imatges amb finalitats educatives.
 • Comprovant de pagament de la quota de l’ESO. La quota -108 € anuals- inclou les activitats i sortides realitzades durant el curs, material
  fungible i de biblioteca).
 • OPCIONAL. Comprovant de pagament del servei d’armariets (pagament únic de 54 €) en cas que us interessi aquest servei opcional.
 • Autorització al servei DELTIC Informàtica i Comunicació (permet consultar l’assistència al centre del fill/a a través d’internet).
 • Autorització per a l’ús de serveis i recursos digitals.
 • Autorització per a la sortida del centre a l’hora de l’esbarjo.
 • Full de tria d’optatives i de servei de menjador i armariet.

També us informem de les activitats extraescolars que organitza l’Associació Esportiva de l’Eixample, entitat amb qui tenim un acord de col·laboració en aquest àmbit.

Més endavant us informarem de les activitats de l’AMPA i sobre el procés de compra de llibres de text pel curs vinent.

Documentació a lliurar: