Preins. ESO 23-24: alumnes assignats al centre (12/6/23)