Steam & Tu a ESO2

Steam & Tu a ESO2

Continuant amb les activitats del programa STEAM & Tu organitzades en col·laboració amb la UPC, els alumnes d’ESO2 han participat en una xerrada realitzada a la classe de Tecnologia per un estudiant dels últims cursos de la UPC. Els alumnes han descobert què i com s’estudia a la Universitat, les aplicacions de la tecnologia i han parlat de temes del seu interès com ara la ciberseguretat.

Ha estat un estímul motivador per a tots i totes, a més d’obrir-los una perspectiva més àmplia dels estudis que poden escollir quan arribin a cursos superiors.