12/09/23: Inici del servei de menjador curs 23-24

12/09/23: Inici del servei de menjador curs 23-24


El servei de menjador començarà el dimarts 12 de setembre.

L’AMPA Ins Ernest Lluch ofereix el servei de menjador per mitjà de la Fundació Pere Tarrés i Cuinats l’Esperança.

Informació del servei:

– De dilluns a dijous.

– Inici del servei: dimarts 12 de setembre.

– Cost i condicions del servei:

– FIX: 6,54 €
– ESPORÀDIC: 7,19 €
– FALTES AVISADES A LA PERSONA ENCARREGADA DE LA GESTIÓ DEL SERVEI ABANS DE LES 9:30 h: 3,54 € (es descomptarà 3€ de la quota).
– FALTES NO AVISADES: Import total del menú.
– AL·LÈRGIES I INTOLERÀNCIES: cal informar-les al coordinador del servei adjuntant un certificat metge i si cal la medicació amb l’autorització. (Informeu-les també en el programa de gestió AMPASOFT).

– AVÍS: Per cada rebut domiciliat retornat s’aplicarà un recàrrec de 4,5 € en concepte de despeses bancàries. (En cas d’impagament, si la situació no es regularitzés al mes següent, l’alumne perdria el dret de continuar assistint al menjador).

Per tal de facilitar l’operativa diària de l’espai migdia, la previsió, l’anticipació i l’organització són elements clau per a tots, sense menystenir la lluita contra el malbaratament alimentari que és responsabilitat de tots. Així doncs, us recordem que:

Cal avisar abans de les 9:30h al coordinador si el vostre infant/jove no es quedarà a dinar i constava com que sí (falta avisada).
Cal avisar abans de les 9:30h al coordinador si el vostre infant/jove es vol quedar a dinar un dia en concret sense tenir-ho previst (esporàdic).

INSCRIPCIONS:

PAS 1. Us haureu de registrar al servei de menjador per mitjà de la plataforma AMPAsoft (https://ernestlluch.ampasoft.net/login). Us adjuntem una guia per si teniu dubtes de com fer i completar el procés (descàrrega de la guia d’ajuda a AMPASoft).
PAS 2. Al principi de curs, també haureu d’omplir descarregar, emplenar, imprimir i finalment lliurar al coordinador la fitxa d’inscripció i l’autorització per a la domiciliació bancària SEPA.

Els documents necessaris per fer la inscripció els trobareu adjunts a aquesta publicació.

NOTA: ÉS IMPRESCINDIBLE HAVER COMPLETAT ELS  PASSOS 1 I 2 PER PODER GAUDIR DEL SERVEI DE MENJADOR (TAMBÉ HO HAN DE FER LES FAMÍLIES QUE GAUDEIXEN D’UNA BECA MENJADOR).

CIRCULAR FAMÍLIES – IES ERNEST LLUCH MENJADOR 23-24

ORDRE SEPA IES ERNEST LLUCH 23-24