Author - pere

Taller de sostenibilitat per a 1r i 2n d’ESO
L’Ajuntament de Barcelona, amb col·laboració amb l’Acadèmia de Ciències de Nova York, inicia un programa educatiu en horari extraescolar amb l’objectiu de despertar l’ interès per la ciència en els més joves. Aquest quadrimestre s’ofereix un t...
Llegir més
Tasques d’estiu 2018
Curs 2017 – 2018 TASQUES D’ESTIU (OBLIGATÒRIES I VOLUNTÀRIES) Criteris d’avaluació d’ESO, per a l’avaluació extraordinària de setembre (pdf) Feines d’estiu obligatòries i voluntàries per cursos i matèries: 1r d...
Llegir més