Matriculació BATX1/BATX2 curs 22-23 (alumnes nous al centre)

Benvolgudes famílies,

Aquí teniu les instruccions sobre el procés de matriculació de nous alumnes al centre a primer de Batxillerat (BATX1) o a segon de Batxillerat (BATX2).

Calendari de matriculació
El lliurament de documentació es farà del 23 al 29 de juny (inclòs).

Procediment
La documentació de la matriculació s’ha d’enviar per correu electrònic a: matriculacio@insernestlluch.cat

Procés de matriculació

PAS 1. Qüestionari 
Heu d’omplir aquest qüestionari en línia amb informació de contacte.

PAS 2. Lliurament de la documentació de matrícula
Envieu a matriculacio@insernestlluch.cat la següent documentació signada, indicant en el camp Assumpte: Matrícula BATX_EXT_COGNOMS NOM ALUMNE:

Documentació relativa a dades personals:

 • Fotocòpia DNI/NIE de l’alumne/a.
 • Fotocòpia de la targeta d’identificació sanitària (TIS) de l’alumne/a.
 • Fotocòpia del llibre de família.

Documentació complementària (adjunta al final d’aquesta pàgina)

 • Resguard del títol de Graduat en Secundària o certificat de 1r curs si sou repetidors (alumnes nous al centre que es matriculen a BATX1).  Nota: si no disposeu del resguard del títol de Graduat en Secundària, ens haureu de lliurar una còpia de les qualificacions finals d’ESO4, i fer-nos arribar més endavant el títol de Graduat.
 • Certificat dels cursos de Batxillerat fets (només alumnes nous al centre que es matriculen a BATX2).
 • Carta de compromís educatiu signada.
 • Fitxa de dades personals per a l’arxiu del centre.
 • Autorització per fer activitats fora del centre.
 • Autorització per publicar imatges amb finalitats educatives.
 • Comprovant de pagament de la quota de BATX. La quota -108 € anuals- inclou les activitats i sortides realitzades durant el curs, material
  fungible i de biblioteca i l’assegurança escolar obligatòria).
 • Autorització al servei DELTIC Informàtica i Comunicació (permet consultar l’assistència al centre del fill/a a través d’internet).
 • Autorització per a la sortida del centre a l’hora de l’esbarjo.
 • OPCIONAL. Comprovant de pagament del servei d’armariets (pagament únic de 54 €) en cas que us interessi aquest servei opcional.

 

NOTA:

 • Podeu complimentar la documentació amb un programa d’edició de text, com ara MS Word, (i adjuntar la signatura com a imatge en format digital si la teniu escanejada al vostre dispositiu).
 • També podeu signar els documents si, un cop omplerts, els convertiu a format pdf  i afegiu la vostra signatura i/o un certificat digital reconegut per l’administració. 
 • En cas contrari, signeu i escanegeu els documents que hagin de ser signats.

També us informem que l’Associació Esportiva de l’Eixample, entitat amb qui tenim un acord de col·laboració, ofereix un programa d’activitats extraescolars.

Documentació a lliurar: