Matriculació ESO1 curs 22-23 (nous alummes al centre)

Benvolgudes famílies,

Benvinguts a l’INS Ernest Lluch. Aquí teniu les instruccions sobre el procés de matriculació del vostre fill/a a primer d’ESO.

Calendari de matriculació
La matriculació es farà del 21 al 29 de juny (inclòs).

Procediment
La documentació de la matriculació s’ha d’enviar per correu electrònic a: matriculacioeso@insernestlluch.cat

Procés de matriculació

PAS 1. Qüestionari 
Heu d’omplir aquest qüestionari en línia amb informació de contacte.

PAS 2. Lliurament de la documentació de matrícula
Envieu a matriculacioeso@insernestlluch.cat la següent documentació signada, indicant en el camp Assumpte: Matrícula ESO1_COGNOMS NOM ALUMNE:

Documentació relativa a dades personals:

 • Fotocòpia DNI/NIE de l’alumne/a.
 • Fotocòpia dels DNI del pare i de la mare.
 • Fotocòpia de la targeta d’identificació sanitària (TIS) de l’alumne/a.
 • Fotocòpia del llibre de família.
 • Fotocòpia del carnet de vacunacions. Si no ha estat vacunat, cal presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.

Documentació complementària (adjunta al final d’aquesta pàgina)

 • Carta de compromís educatiu signada.
 • Fitxa de dades personals per a l’arxiu del centre.
 • Autorització per executar activitats fora del centre.
 • Autorització per publicar imatges amb finalitats educatives.
 • Comprovant de pagament de la quota. La quota d’ESO -108 € anuals- inclou les activitats i sortides realitzades durant el curs, material fungible i de biblioteca.
 • Autorització al servei DELTIC Informàtica i Comunicació (permet consultar l’assistència al centre del fill/a a través d’internet).
 • Autorització per a l’ús de serveis i recursos digitals.
 • OPCIONAL. Comprovant de pagament del servei d’armariets (pagament únic de 54 €) en cas que us interessi aquest servei.

NOTA:

 • Podeu complimentar la documentació amb un programa d’edició de text, com ara MS Word, (i adjuntar la signatura com a imatge en format digital si la teniu escanejada al vostre dispositiu).
 • També podeu signar els documents si, un cop omplerts, els convertiu a format pdf  i afegiu la vostra signatura i/o un certificat digital reconegut per l’administració. 
 • En cas contrari, signeu i escanegeu els documents que hagin de ser signats.

També us informem que l’Associació Esportiva de l’Eixample, entitat amb qui tenim un acord de col·laboració, ofereix un programa d’activitats extraescolars.

A finals de juny us informarem de les activitats de l’AMPA i sobre el procés de compra de llibres de text pel curs vinent.

Documentació a lliurar: